Семипалатинск (Семей)- Ад үзэгдэгсдийн хот (2009 он) 2/2


Duration = 09:12

Download This YouTube Video

Right click on button and chose "Save Link As" option

Low Definition WebM (medium)   Low Definition MP4 (medium)   Low Definition 3GP (small)   Very Low Definition 3GP (small)  

Related Videos

Description

ГЕРМАН ХЭЛЭЭР МОНГОЛ ОРЧУУЛГАТАЙ сурвалжлагч Еэнкэ фон Вильмcдорфф Цацраг идэвхит бодисын, туяаны жинхэнэ үр дагаврыг германы сурвалжлагч Еэнкэ фон Вилмсдорффын хийсэн энэхүү баримтат киноноос үзээрэй. Миний дүрмийн алдааг засахад анхаарлаа хандуулах бус, өгүүлж буй утгат нь хандуулна уу
We did not host any video. For any complaint please contact YouTube. Also read the Terms of Service. Especially C section in point 6.