Karaboğaz Gölü Kuş Cenneti Ramsar Sulak Alanı Kızılırmak Deltası - Bafra

Loading the player...

Duration = 11:34

Download This YouTube Video

Right click on button and chose "Save Link As" option

High Definition MP4 (hd720)   Low Definition WebM (medium)   Low Definition MP4 (medium)   Low Definition 3GP (small)   Very Low Definition 3GP (small)  

Related Videos

Description

ISBN: 978-605-88104-0-2 Karaboğaz Gölü Kuş Cenneti Ramsar Sulak Alanı Kızılırmak Deltası - Bafra Karaboğaz gölü Bafra Delta ovasının batı kesiminde oluşmuş kıyı set gölüdür. Göl alanı yaklaşık 160 hektar olup doğu – batı doğrultusunda uzanmaktadır. Göl alanı kışın yağışlarla birlikte alanı genişlerken, yaz mevsiminde kuraklık etkisiyle daralmaktadır. Göl, geniş bataklık ve sazlıklarla kaplıdır.Kış mevsiminde Yaban ördeği, Kaz, Karabatak ve diğer su kuşları için barınma alanıdır. Göl sularında tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. Gölün ağız kısmı zaman zaman dalga biriktirmesi sonucu kapanır. Göl, Bedeş çayının sularını boşalttığı bir alan durumundadır.Göl alanı kışın iyi bir avlanma alanıdır. Ayrıca göl içersinde yetişen kamış ve sazlar göl çevresinde oturanlar için ekonomik bir gelir kaynağıdır . Sazlardan hayvan barınağı örtüsü yapılırken Kamış ve Kındıra bitkisinden hasır, sepet ve hasır oturaklar yapılmaktadır. Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Karaboğaz Gölü'nün çevresinde sazlık ve bataklık alanlarda çok sayıda kuş türü yaşamaktadır. Değişik mevsimlerde göçmen kuşlarında uğrak yeri konumundadır. Avcılık Atıcılık Kulübü üyeleri av mevsiminde bu mevkide avlanırlar. Kızılırmak Deltasının batısında yer alan Karaboğaz gölünün çevresindeki sazlık ve bataklık alanlarla sulak alan ekosistemi biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir. Flora ve Fauna zenginliği yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Karaboğaz gölü Dünyanın gözbebeği Kızılırmak Deltasında çok önemli kuş cennetidir. Türkiye’nin, Karadeniz sahilindeki doğal güzelliklerini koruyabilmiş en büyük ve en önemli sulak alanı olan Karaboğaz Gölü, biyolojik üretim yönünden bol gıda ihtiva eden karakterlerde bir sulak alan ekosistemidir. Türkiye’de bulunan 420 kuş türünden, Kızılırmak delta gölünde bugüne kadar 340 kuş türü saptanmış bu türlerin 140 adeti bu alanda üremelerini gerçekleştirmektedir. Tüm dünya’da nesli tehlike altında olan 24 kuş türünden, 15 adeti Karaboğaz Gölünde tespit edilmiştir. Bafra ovasının ortasından geçen Kızılırmak’ın her iki yakasında çok sayıda göllerde sadece bir tanesi olan Karaboğaz Gölü, sahasında muhteşem doğal güzelliklerin bulunduğu ormanlık alanlar ve subasar ormanları da yer alır. Bafra ilçesinde su ürünleri bakımından oldukça zengin görülen göller, çok büyük ekonomik değerlere sahiptir. Özellikle kış ve ilkbahar döneminde kuş gözlemciliği için çok uygundur. Türkiye’nin ender su basar karakterli ormanlarından biri olan Yörükler Galeriç Orman Piknik ve doğa yürüyüşleri için eşi bulunmaz bir alandır. Bu muhteşem güzellikteki doğa cennetleri, Kızılırmak Deltası içerisinde Karaboğaz Gölü çevresinde yer alıyor. Karaboğaz Gölü Türkiye'nin Karadeniz sahilindeki doğal özelliklerini koruyabilmiş en güzel ve en önemli sulak alanıdır. Samsun ilinde, Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü yerde Bafra, Alaçam, 19 Mayıs ilçeleri sınırları içinde kalan kısmıdır. Samsun-Sinop Karayolunun Kuzeyinde kalan alanda 56.000 hektar genişliğinde delta ovası içindeki bu göl sazlıkları sahası, yaklaşık 1.500 hektar genişliğinde olup, çevre sazlıkları ile olağan üstü görsel ve ekonomik zenginlik kaynağıdır. Karaboğaz Gölü sulak alan ekosistemi, biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir. Flora ve Fauna zenginliği yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Özellikle kuş varlığı ve kumullardaki bitki örtüsü ile sazlıklar gölün, canlılar için çok önemli doğal kaynak olduğunu gösteriyor. Bu filmimizin çekimi, Gülseren ve Recep Akdaş'ın girişim ve destekleri ile yapılmıştır, kendilerine doğa ve insanlık adına teşekkür ederim. Mehmet SÖKMEN ------------------------------------------------ Organizyon: Gülseren Akdaş : Bafra Kültür ve Sanat Etkinliklerini Destekleme Derneği Başkanı Recep Akdaş : Bafra Kültür ve Sanat Etkinliklerini Destekleme Derneği Üyesi Sponsor/Ulaşım : Recep Akdaş Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN Seslendirme : Rüksan Sökmen Metin Yazarları : Dr. Arzu GÜRSOY - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çekim Tarihi : 03.07.2012 Prodüksiyon Yapım Tarihi: 21.02.2015 Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93 Web: www.mehmetsokmen.tv
We did not host any video. For any complaint please contact YouTube. Also read the Terms of Service. Especially C section in point 6.