Kuran öğrenmenin, okumanın, ezberlemenin; Ha-mim ve Yasin Surelerinin faziletleri - Cevat Akşit Hoca

Description

Kaynak videonun başlığı: Süleymaniye Dersleri (15.05.2016) Prof.Dr.M.Cevat AKŞİT Hocaefendi Kaynak Video: https://www.youtube.com/watch?v=aUnDDHEqe9c&list=PLbu1IQcWsK7M8lkHUEPO_UFG_eMmfINTg&index=3 Hocanın Youtube Sayfası: https://www.youtube.com/user/CevatAksitHocaefendi İlişkili linkler: www.gayevakfi.org , www.cevataksit.com *** 1- “Ha-mim ile başlayan sureler Cennet bahçelerinden bir bahçedir.” (Suyutî, Câmi’us sağir, 3/422, no.3852) 2- “Kuran-ın Ha-Mim ile başlayan sureleri yedidir. Cehennemin kapıları da yedidir. Her Ha-Mim, gelip cehennemin bir kapısına durur ve: ‘Ya Rabbi! Bana inanıp iman etmiş ve beni okumuş, okumaya devam etmiş olan bu kulunu, (cehennemin) bu kapısından içeri sokma‘ diye yalvarır durur.” (Suyutî, Câmi’us sağir, 3/422, no.3853; Beyhakî, Şu’abu'l- İmân) 3- "Her şeyin bir özü vardır. Kuran’ın özü ise, “Hâ-mîm’lerdir. Cennetin yüce makamlarına yükselmeyi arzu eden kimse ‘Hâ-Mîm’leri okusun. Eğer düşman ansızın saldırırsa, (onlardan korkmayın ve) ve şöyle deyin: Hâ-mîm. Lâ Yunsarûn’ (Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’an, 1605) 4- Özel olarak Ha mim sureleriyle okuyarak, yazarak şifa vs dileniyor. Bu uygulamanın sahih mi? Cevap 1- Bu hadis rivayeti oldukça zayıftır. (bk.el-Elbani, Daif’ul-Camii’s-Sağir, h. no:2801) 2- Bu hadis rivayeti de zayıftır. (bk.el-Elbani, Daif’ul-Camii’s-Sağir, h. no:2802) 3- Tirmizi’de yalnız “Eğer düşman geceleyin ansızın size saldırırsa, şöyle deyin: Hâ-mîm. Lâ Yunsarûn” manasındaki ifade vardır. Bu hadis rivayeti sahihtir. (bk.el-Elbani, Sahih ve Daifu süneni’t-tirmizi, h. no:1682) “Her şeyin bir özü vardır. Kuran’ın özü ise, Hâ-mîm’lerdir.” manasındaki ifade ise, Taberani’de geçiyor ve sahihtir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/159) “Cennetin yüce makamlarına yükselmeyi arzu eden kimse ‘Hâ-Mîm’leri okusun” manasındaki ifade ise, bir kısım tefsir ve hadis kaynaklarında yer almıştır. (bk. İbnu’d-Daris, Fedailu’l-Kur’an,1/102; ed-Durru’l-Mensur, Mümin, 40/1-3 ayetlerin tefsiri; Kenzu’l-Ummal, h.no:2696; Meraği, Mümin suresinin başlangıcı) Kaynaklarda bu rivayetin zayıf veya sahih olduğuna dair bir tespite de rastlayamadık. 4- Kuran’ın şifa olduğunu bizzat Kur’an ifade etmiştir. Ha Mim’ler de buna dahildir. Ancak hususi olarak ha mimlerin şifa olduğuna dair bir hadis rivayetine rastlayamadık. - Bununla beraber, zaman içinde bazı salih kimselerin tecrübeleriyle sabit olan bazı dualar ve tılsımlar -hadiste geçmese de- insanlar tarafından kabul görmüştür. Bu uygulama bir çok dualar için geçerli olduğu gibi Ha-mim’ler için de geçerlidir. https://sorularlaislamiyet.com/ha-mim-sureleri-hakkindaki-hadislerin-sihhatleri-nelerdir ayrıca bkz: http://www.islam-tr.net/forum/konu/ha-mimler-hakkindaki-rivayetlerinin-sihhatlari-nedir.46256/

Related Videos