Cehri Zikir اللّه Huzur Veren Neyle - İmam İskender Ali MİHR Hz.

Description

29/ANKEBÛT-45: ...ve le zikrullâhi ekber(ekberu)... Ve Allah’ı zikretmek mutlaka en büyüktür. AÇIKLAMA Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ “Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür.” diyor. Zikrullah yani Allah'ı zikretmek muhakkak ki en büyük ibadettir. Burada 3 tane zikir vardır: Kur'ân-ı Kerim tilâveti zikirdir. Namaz zikirdir. Zikrullah; Allah'ın ismini “Allah, Allah, Allah, Allah” diye zikretmek de zikirdir. Allahû Tealâ “Bu 3 zikirden zikrullah en büyüktür.” diyor. Kur'ân-ı Kerim namazı değil, zikri en büyük ibadet olarak görüyor. İslâm'ın 5 şartı arasında bulunmayan, Kur'ân-ı Kerim'de hem zikir, hem çok zikir, hem daimî zikir farz kılınmasına rağmen ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcuttur. Allahû Tealâ Muzzemmil Suresinin 8. âyet-i kerimesinde diyor ki: 73/MUZZEMMİL-8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen). Ve Rabbinin İsmi'ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş. Demek ki "zikir" farzdır. Allahû Tealâ diyor ki: 33/AHZÂB-41: Yâ eyyuhâllezîne âmenûzkurûllâhe zikran kesîrâ(kesîran). Ey âmenû olanlar! Allah’ı çok zikirle (günün yarısından fazla) zikredin. Demek ki "çok zikir" (günün yarısından fazla) de farzdır. Nisâ Suresinin 103. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ diyor ki: 4/NİSÂ-103: Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte), innes salâte kânet alâl mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten). Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken (yatarken), (devamlı) Allah'ı zikredin! Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman, namazı erkânıyla kılın. Muhakkak ki namaz, mü'minlerin üzerine, "vakitleri belirlenmiş bir farz" olmuştur. O halde "daimî zikir" de farzdır. https://www.mihr.com

Related Videos