Din Adamlarına öğütler - İMAM İSKENDER ALİ MİHR.

Description

DİNİ BEDATLARDAN TEMİZLEYECEK. Din adamları ona karşı çıkacaklar ve ondan nefret edecekler. Fakat buna rağmen ister istemez sonunda hükmünü kabul edecekler. (Kıyamet Alametleri, 186-187) UYUMLULUĞU- Hal hazırda tüm din adamları ona karşılar ve Onun Mehdi Resul olduğunu kabul etmiyorlar. Ama hamd olsun ki artık içlerinden kabul edib tabi olanlarda vardır ve var olmağada devam edecekdir. İMAM-I RABBANİ HAZRETLERİ MEKTUBAT'INDA BUYURUYOR Kİ "MEHDİ ÇIKTIĞI ZAMAN MEDİNE'NİN EN BÜYÜK ALİMİ KARŞI GELECEK."... "MEDİNE'NİN EN BÜYÜK ALİMİ DİYECEK Kİ, BU ADAM BİZİM DİNİMİZİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR" diyecek Mehdi için bak. Niçin çünkü bidatları uydurmaları din namına tutmuş hakiki sünnetleri terk etmiş olduğu için dini bidattan ibaret olmuş. MEHDİ AS'DE BİDATLARI KALDIRMAĞA ÇALIŞINCA "DİNİMİZ ELDEN GİDİYOR" DİYE BAĞIRACAK... UYUMLULUĞU-1996 senesinde "Ceviz Kabuğu"Proğramında ve daha başka proğramlarda. İmam İskender Ali MİHR HZ. ve Yaşar Nuri Öztürk arasında bu olay yaşandı. Hz. Mehdi’nin en önemli özelliklerinden biri bidatları kaldırması ve dini aslına yani Kuran’a döndürmesidir. Böylece Hz. Mehdi dinin peygamberimizin döneminde olduğu gibi yaşanmasına vesile olacaktır. Ahir zamanda dinin özünden uzaklaşmış olması sebebiyle, Hz. Mehdi’nin bu vasfı bazı alimler tarafından dahi tepki görmesine sebep olacaktır. Bu arada İstanbul’da bulunan büyük bir alim, kendisi bidatlara uyduğundan Hz. Mehdi’ye karşı çıkacaktır. UYUMLULUĞU-İmam İskender Ali MİHR HZ. İslamdan kayb olmuş farzları din tadbikatına getirdi ve İslamın şartının 5 değil, 7 olduğunu (RAD 21,RUM 31,ZARİYAT 50,ENAM 125 ve s.) Ayetlerle isbat etdi. Allahu Teala her şeyi yedili sistem üzerine yaratmışdır ( 7 yer katı, 7 gök katı, 7 cehennem, 7 cennet, 7 alem, ve s.). 1.Allaha ulaşmayı dilemek. 2. Zikir. 3. Namaz. 4. Oruc. 5. Kelmeyi şehadet getirmek. 6. Zekat. 7. Hacc. ZİKİR: Günümüz din tadbikatında Zikir unutularken Allahu Tealla yüzlerce ayetde zikri farz kılmışdır ( MÜZEMMİL 8, AHZAB 41, NİSA 103, TAHA 124 VE S.). Aynı zamanda zikri en büyük ibadet olarakda (ANKEBUT 45-Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salâtı ikâme et (namazı kıl). Muhakkak ki salât (namaz), fuhuştan ve münkerden nehyeder (men eder). Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir.) buyurmuşdur. TABİYET: Günümüz din tadbikatından mürşüde tabiyetde çıkarılarak yok edilmişdir . Ama Allahu Teala Tabiyeti farz kılmış ve tüm sahabete tabiyetlerini gerçekleşdirmişdirler. (FETH 10, MUMTEHİNE 12, FURKAN 70). KEHF 17...Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalâlette bırakırsa (kim Allah’a ulaşmayı dilemezse) artık onun için velî mürşid (irşad eden evliya) bulunmaz. MAİDE 35...Allah’a karşı takva sahibi olun ve O’na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz. HİDAYET: Günümüz din tadbikatında "HİDAYET" doğru yol olarak belirtilerken Allahu Teala "HİDAYETİN" Allaha ulaşmak olduğunu buyurmakdadır (ALİ İMRAN 73...De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. BAKARA 120...“Muhakkak ki Allah’a ulaşmak (Allah’ın Kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah’tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.)

Related Videos