Hz. Mehdi İnternet İlmini Kullanacaktır

Description

daha fazla bilgi için; http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/16450/Hz-Isa-(as)-Ve-Hz-Mehdi-(as)-Bu-Yuzyilda-Gelecek www.seslikitap.info www.kisaanlatimlar.com Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne ikinci kez geleceği konusuna geniş yer vermiştir. Ancak SaidNursi'nin bu konuyu anlatırken kullandığı "şahs-ı manevi" kavramı günümüzde gerçek anlamından farklı bir şekilde anlaşılabilmektedir. Bediüzzaman'ın kullandığı şahs-ı manevi ifadesi, Hz. İsa (as)'ın yeryüzüne bir "zat" olarak değil, bir "şahs-ı manevi" olarak geleceği şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu inanış, insanların Hz. İsa (as)'ı tanımalarını, bu kutlu insanı karşılamak için hazırlık içinde olmalarını engelleyen nedenlerden biri olabilir. Oysa Bediüzzaman'ın Hz. İsa (as)'ın bir şahs-ı manevi olarak değil, bir şahıs olarak yeryüzüne ikinci kez geleceği ve Hz. Mehdi (as) ile birlikte tüm yeryüzüne barış ve huzuru hakim kılacağına dair açıklamaları son derece açıktır. ************ Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametleri Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz (sav)'in pek çok hadisi bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere nakledilmiştir. Bu bölümde söz konusu hadislerin günümüzle olan bağlantıları incelenecektir. Bu hadislerin, içinde bulunduğumuz dönemin ortam ve şartlarını açıkça tarif ettiklerini ve çok yakın geçmişte arka arkaya gerçekleşen bazı kritik olayları mucizevi bir biçimde haber verdiklerini göreceğiz. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi gerek Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı, gerekse kıyamet alametleri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleşmeleri belirli bir döneme işaret etmektedir. Ve tüm alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren sırayla ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi (as)'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Aşağıda sadece bir kısmını sayacağımız ve tamamı arka arkaya gerçekleşen bu alametleri görmezden gelmek bunların bir defa daha arka arkaya gerçekleşmesi gerektiğini iddia etmek anlamına gelir. Oysa bu alametler zaten bir kez ve bir sıra şeklinde meydana gelmiştir. Ve bu durum Müslümanların, Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği ahir zamanın içinde yaşadıklarını anlamaları için yeterlidir. Gerçekleşen söz konusu yüzlerce alamete rağmen "aynı alametler birkez daha olsun" demek akla ve mantığa kesinlikle uygun olmaz. Samimi bir Müslüman için, bu alametlerin Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği şekilde gerçekleştiğini bir kere görmek kesinlikle ahir zamanda yaşadığına ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın inşaAllah zuhur etmiş olduğuna inanması için yeterlidir. Şimdi hadislerde bildirilen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden bazılarını ana maddeler halinde inceleyelim. Burada Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği alametlerden sadece belli bir kısmına yer verilmiştir, aslında Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği yüzlerce alamet vardır ve bunların hepsi Hicri 1400'den itibaren gerçekleşmiştir. 1) Hz. Mehdi (as)'ın Çıkış Alametlerinin Arka Arkaya Meydana Gelmesi 2) Fitnelerin Çoğalması 3) Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışından Önce Yaygın Katliamlar Meydana Gelir 4) Dünyanın Her Yerini Karışıklık ve Kargaşaların Kaplaması 5) Kadınlar ve Çocukların Dahi Katledileceği Fitnelerin Yaşanması 6) Ekonomik Kriz Hz. Mehdi (as)'ın Çıkış Alametlerindendir 7) Müslümanlara Baskının Artması 8) Mescid ve Camilerin Yıkılması 9) Haramların Helal Sayılması 10) Allah'ın Açıkça İnkar Edilmesi 11) İran-Irak Savaşı 12) Afganistan'ın İşgali 13) Fırat'ın Suyunun Kesilmesi 14) Ramazan Ayında Ay ve Güneş Tutulmaları 15) Kuyruklu Yıldızın Doğması 16) Kabe Baskını ve Kabe'de Kan Akıtılması 17) Doğu Tarafından Bir Ateşin Görünmesi 18) 1979 Yılında İstanbul'da Meydana Gelen Gemi İnfilakı 19) Sahte Peygamberlerin Çoğalması 20) Dinin Şahsi Çıkarlar İçin Kullanılması 21) Büyük Olayların ve Hayret Verici Şeylerin Meydana Gelmesi 22) Güneş'ten Bir Alametin Belirmesi 23) Büyük Şehirlerin Yok Olması 24) Depremlerin Çoğalması 25) Büyük Bir Olayın Meydana Gelmesi 26) "İki Dişli" Kuyruklu Yıldızın Belirmesi 27) Uzayda İnsan Eli Biçiminde Bir Görüntü Oluşması 28) Büyük Sellerin Olması 29) Kuş ve Domuz Gribi Hz. Mehdi (as)'ın Zuhur Alametlerindendir 30) Ahir Zamanın Önemli Bir Alameti de Yıldırım Çarpmalarının Çoğalmasıdır. 31) Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi 32) Irak Ordusunun Çölde Kaybolması 33) Iraklıların Parasının Kalmaması 34) Irak ve Şam'a Ambargo Uygulanması 35) Irak'ın yeniden yapılanması 36) Şam'da Fitneler Olması 37) Masum Çocukların Öldürülmesi 38) Irak Halkının Şam'a, Kuzeye Kaçması 39) Şam'da, Irak'ta ve Arabistan'da Kargaşalar Olması 40) Fırat ile Dicle Arasında Büyük Çatışmalar Olması 41) Irak Halkının Üç Fırkaya Ayrılması

Related Videos